Клиентите винаги търсят начин да произведат интересни и закачливи рекламни материали. Затова и ние се стремим да предлагаме всякакви довършителни процеси, които да удовлетворят техните искания. Един от най-популярните ефекти напоследък е този на „изчезващото мастило“ или термохромно мастило. Термохромните мастила са в различни цветове, активират се на различни температури и имат различни реакции. Те могат да се появяват или да изчезват в зависимост от проекта. Често се използват за охладени напитки. Когато са достатъчно добре изстудени мастилото се появява. Много пъти се употребява и за „скриването“ на определено изображение, което се появява при достигане на телесна температура. Снимките илюстрират точно това приложение.

 

screen printed thermochromic ink

Надпечатано синьо термо мастило, което се активира при достигане на телесна температура.

activated thermochromic ink

Активирано при допир термо мастило, което показва скритото изображение.