CMYK e цветови модел, основан на възможността на мастилото да абсорбира светлината, когато е отпечатано върху хартията. СМYK е абревиатура на основните цветове, които се използват в печатането, а именно циан, магента, жълто и черно. При комбинирането на първите три се получава черен цвят. Мастилата са прозрачни и когато два цвята се смесят, се получава трети. Смесването на четирите мастила, за да се създаде нов цвят, се нарича четирицветен или пълноцветен процес на печатане.

Друг цветови модел е RGB, който отговаря на английските думи за червено, синьо и зелено и обикновено се използва за уеб дизайн, докато CMYK се използва за цветни проби към зададена поръчка. Много хора смятат, че RGB може да се превръща в CMYK, но това обикновено води до разлики в цветовете и промяна в оригиналния дизайн. CMYK е по-подходящ за печатане, защото е по-лесно да се страндартизира. При RGB модела е по-трудно да се гарантира консистенцията на цветовете при тираж. Още една причина, която прави CMYK модела по-добър вариант за печат е, че може да се следи чрез софтуер или други видове техника, за да се калибрират стандартните цветове.