Реклама по време на Covid-19

Covid-19 промени драматично 2020 г. и ни изправи пред нови предизвикателства. Не ни остави никакъв друг избор, освен да се адаптираме към „новото нормално“. Рекламата винаги цели да повиши познаваемостта на марката, да подпомогне продажбите и да спомогне за създаване на лоялност към бранда. Независимо от нейната важност, във времена на криза рекламните бюджети [...]